Asia Virtual Symposium 2020 - Mark Hawtin - 20200818